GÜVENLİK KAMERALARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusunun Dr. Barış Yiğit olduğunu bildirmekle, klinik içerisinde yer alan ortak alanlarda, misafir genel alanlarında, resepsiyonda, lobide güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntü ve ses kaydı yapılmaktadır.

İşbu Güvenlik Kameralarına İlişkin Aydınlatma Metni (buradan sonra “aydınlatma metni” olarak anılacaktır) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ise Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.
Bu doğrultuda, veri sorumlusunun Dr. Barış Yiğit olduğunu bildirmekle, klinik içerisinde yer alan ortak alanlarda, misafir genel alanlarında, resepsiyonda, lobide güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntü ve ses kaydı yapılmaktadır.
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesi kapsamında işlenmektedir. Güvenlik kameraları kayıtları tarafımızın elektronik ortamına aktarılmaktadır.
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıklar hallerinde ve mer’i mevzuat hükümleri dairesinde yazılı talepte bulunulması halinde ilgili adli makamlar ve/veya kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu metinde ve Aydınlatma Metni’nde sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.
KVVK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınız saklı olup, konu ile ilgili taleplerinizi yapılacak yazılı bildirim ile tarafımıza iletebilirsiniz.