AÇIK RIZA FORMU

Öncelikle kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla tarafımızca KVKK 6/3. maddede yer alan istisna nedeniyle açık rızanız olmaksızın kişisel verileriniz işlenmektedir.

AÇIK RIZA FORMU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun (buradan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Aydınlatma Metni konusunda usule uygun olarak bilgilendirildim. İnternet sitesinde aydınlatma metinlerini gördüm.
www.barisyigit.com
Bilgilendirildim.
Bilgilendirilmedim.
Lütfen İşaretleyiniz
Öncelikle kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla tarafımızca KVKK 6/3. maddede yer alan istisna nedeniyle açık rızanız olmaksızın kişisel verileriniz işlenmektedir.
Lakin kapsam harici konularda; KVKK uyarınca açık rızanızı talep etmekteyiz.
Bu kapsamda aşağıda yer alan hususlara rıza vermemeniz halinde ilgili kişisel verileriniz istisnadan yararlanmaması halinde işlenmeyecektir.
 a)Vücudumun ve bölümlerinin plastik cerrahi prosedür öncesi, sırasında ve sonrasında fotoğraflarının ve videolarının işlenmesine;
Rıza Gösteriyorum
Rıza Göstermiyorum
Lütfen İşaretleyiniz
b)Ofiste galeri ve basılı evrak vasıtasıyla başka hastaların ve muhtemel hastaların Dr. Barış Yiğit Estetik Plastik Cerrahi Kliniği ile ameliyattan elde ettikleri sonuçları anlamasına yardımcı olmak için fotoğraflarımın ve videolarımın işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına ayrıca yurt dışına aktarılmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına;
Rıza Gösteriyorum
Rıza Göstermiyorum
Lütfen İşaretleyiniz
c) İnternet sitelerimizde ve/veya bağlı web sitelerimizde ve/veya veya sosyal medya ortamlarında, muhtemel hastaların ameliyattan elde edilen sonuçları anlaması için fotoğraflarımın ve videolarımın işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına;
Rıza Gösteriyorum
Rıza Göstermiyorum
Lütfen İşaretleyiniz
d)Fotoğrafın yüzüme ilişkin olması halinde, tanınmamın azaltılması için gözlerimin kapanmasını;
Talep Ediyorum
Talep Etmiyorum
Lütfen İşaretleyiniz